Project Description

OptiCenter

Праховият център е сърцето на една система за бърза смяна на
цвят. Автоматизира множество процеси и следи за изпълнението
им. Извършва автоматично почистване на съда, маркучите и
пистолетите.

OC06

OC07

OC08

Ръчни Пистолети

Автоматични Кабини

Ръчни Кабини