Project Description

OC07 All-in-one

Праховият център е сърцето на една система за бърза смяна на
цвят. Автоматизира множество процеси и следи за изпълнението
им. Извършва автоматично почистване на съда, маркучите и
пистолетите.

OC07 използва апликационната помпа OptiSpray, постигайки най-
високото качество на покритието, икономия на боя и дълъг живот
на резервните части.

OC07 – техническа документация