Project Description

Optiflex Pro

Новоразработената PowerBoost технология, със своите 110kV,

предлага най-високото зареждане на прах в индустрията.

Благодарение на PowerClean модулът, уредът може да се чисти

изключително бързо.

С PCC технологията имате перфектен контрол на зареждането на

прах.

Използвайки SuperCorona вие може да достигнете високо ниво

на качество на покритието.

Чрез DVC технологията имате постоянен контрол на подаването

на прах.

Използвайки Bluethoot управлението Optistar 4.0 ви позволява

ново ниво на комуникация с уреда и достъп до статистически

данни и брояч на резервните части.

OptiFlex Pro B

OptiFlex Pro B Spray

OptiFlex Pro F

Ръчни Пистолети

Автоматични Кабини

Ръчни Кабини

OptiFlex Pro F Spray

OptiFlex Pro L

OptiFlex Pro W

Ръчни Пистолети

Автоматични Кабини

Ръчни Кабини

OptiFlex Pro S

Ръчни Пистолети

Автоматични Кабини

Ръчни Кабини