Project Description

Optiflex Pro W

Създаден е за стенен монтаж. Много лесно може да бъде
добавен към съществуваща система.

Оptiflex Pro W – техническа документация