Project Description

Optiflex Pro S

Уникалният му дизайн му позволява да се справи с бои, които са
трудни за флуидизиране, както и сухи смеси.

Оptiflex Pro S – техническа документация