Project Description

Optiflex Pro L

Осигурява перфектно разбъркване на боята и лесно почистване и
смяна на цвета.

Оptiflex Pro L – техническа документация