Project Description

Optiflex Pro F

50 литровият съд е идеален за дълги серии и осигурява
перфектно разбъркване, дори и на най-тежките бои.

Оptiflex Pro F – техническа документация