Project Description

Optiflex Pro B

Перфектен за честа смяна на цвят

Уредът се захранва с боя директно от кашона,

спестявайки време и необходимост от почистване на съдове.

Оptiflex Pro B – техническа документация