Project DescriptionРъчни Кабини

Серията ръчни кабини Classic line, с помощта на мощните си аспирации,

създават идеални условия за боядисване във малки и големи помещения.

Classic Open

Classic Standart

Extraction Unit