Project Description

Филтърен блок

Множество приложение и избор от 4'000 Nm3/h до 6000 Nm3/h.

Филтърен блок – техническа документация