Project Description

Classic Standart

Ефикасна и компактна кабина, която може да бъде интегрирана в
почти всеки вид производство.
Сертифицирана по ATEX.
Подходяща за малко габаритни детайли.

Classic Standart – техническа документация