Project Description

Classic Open

Ефикасна и компактна кабина, която може да бъде интегрирана в
почти всеки вид производство.
Сертифицирана по ATEX.
Подходяща за голямо габаритни детайли.

Classic Open – техническа документация