Project Description

Magic Compact

Magic Compact e кабина с висока ефективност на възвръщането
на прах. Подходяща е както за ръчно, така и за напълно
автоматично боядисване. Изградена от антистатични
пластмасови сандвич панели. В комбинация с Opticenter
предлага много бърза и ефективна смяна на цвят.
Може да бъде използвана за всякакъв вид детайли и има висок
производствен капацитет. Притежава компактен дизайн и е
лесно пригодима към най-различни помещения. Чрез своята
конструкция и обдухването на пода, задържа минимално
количество боя в системата.

Magic Compact – техническа документация