Project Description

Инжектори и помпи:

Вентури инжектори, апликационни или трансфериращи помпи от

малки до големи обеми, органичен прах или емайл.

AP01.1

IG07

PP06

Ръчни Пистолети

Автоматични Кабини

Ръчни Кабини