Project Description

IG07

Осигурява константен поток на праха, оптимизира смяната на
цвят и води до ниски разходи, благодарение на най-съвършената
инжекторна технология.

IG07 – техническа документация