Project Description

Оборудване за трансфериране на прах:

Станции за свеж прах, които трансферират директно от стандартен кашон, варел,

Big Bag или октабин. Повишават качеството и намаляват човешкия фактор.

FPS16

FPS19

Ръчни Пистолети

Автоматични Кабини

Ръчни Кабини