Project Description

FPS19

Станцията е създадена да трансферира автоматично прах от
кашон в съд, като по този начин гарантира качество и чистота в
помещението.

FPS19 – техническа документация