Project Description

Манипулатори

Широк спектър от манипулатори и оси, които са надеждни и
лесни за поддръжка. Осигуряват високо качество и повторяемост
на боядисването и намаляват човешкия фактор.

Манипулатори – техническа документация