Project Description

MRS

MRS кабината е най-доброто и ефикасно решение за едноцветна
система. Притежава компактен дизайн и използва 100% от
отработената боя. Намира широко приложение в областна на
емайлирането.

MRS – техническа документация